تبلیغات
کرد - پری وش
کرد


© پری وش

یکشنبه 1 آبان 1384

پری وش تو چه با ما كردی                    به افتاده چه غوغا كردی

  نگویم به خدا ای بی‌دل                         به دلها تو چه سودا كردی

  پریشان تو بد حال ما                           همه منقلب احوال ما

  كه شد آتش دل تیز                             چو پیمانه لبریز

  آن گرفت دامن دلبر طناز                      وین چكید آخر از دیده غماز

  بر خود این حسن پاینده گرفتی               جای جانان گرفتی به شگفتی

گرچه چون فلك نگشتی از گردش خود باز  

عاقبت خموشی آمدت زین همه آواز

  دیدی آخر ای عدوی جان هر چه بنگری در این جهان طعمة ‌زوال است

  سرگذشت این نور رسیدگان ، همچو روزگار گذشتگان وصف حال است

هر آنكه قدری ننهد بینایی را                 گرفته دنبال دل شیدایی را

    نبسته زین دوران طرفی                       كشیده رسوایی را

     نبوده جز این تقدیری                           سران سودایی را

                       تاج گران سری ، تخت توانگری

                      هر یك بندی است ،‌ بر پا تا چندی است

                      دنیا داران را ، چون یك لبخندی است

   تو هر چه گویی جاهد وصف روشنایی ، كجا هدایت گردد نابینایی

نوشته شده در یکشنبه 1 آبان 1384 و ساعت 09:10 ق.ظ توسط : havaridlan
ویرایش شده در - و ساعت -

|+| نظر ها ()